Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770.000₫ 499.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 699.000₫ 399.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
400.000₫ 220.000₫ Miễn phí
.name.vn 100.000₫ 50.000₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 299.000₫ 299.000₫ 299.000₫
.net 310.000₫ 310.000₫ 310.000₫
.org 330.000₫ 330.000₫ 330.000₫
.biz 280.000₫ 330.000₫ 280.000₫
.info 330.000₫ 330.000₫ 330.000₫
.asia 450.000₫ 400.000₫ 450.000₫
.mobi 500.000₫ 500.000₫ 500.000₫
.xxx 2.638.900₫ 2.638.900₫ 2.638.900₫
.tv 1.000.000₫ 1.000.000₫ 1.000.000₫
.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.us 300.000₫ 300.000₫ 300.000₫
.eu 320.000₫ 320.000₫ 320.000₫
.site 700.000₫ 700.000₫ 700.000₫
.tel 350.000₫ 350.000₫ 350.000₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 50.000₫ 300.000₫ 50.000₫
.top 400.000₫ 400.000₫ 400.000₫
.in 425.700₫ 425.700₫ 425.700₫
.co.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.firm.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.net.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.org.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.com.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.me 678.700₫ 689.700₫ 678.700₫
.online 1.014.200₫ 1.014.200₫ 1.014.200₫
.cc 754.600₫ 754.600₫ 754.600₫
.name 232.100₫ 232.100₫ 232.100₫
.gen.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.ind.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.tw 927.300₫ 927.300₫ 927.300₫
.land 684.200₫ 684.200₫ 684.200₫
.company 452.100₫ 452.100₫ 452.100₫
.gift 463.100₫ 463.100₫ 463.100₫
.website 492.800₫ 492.800₫ 492.800₫
.ws 533.500₫ 533.500₫ 533.500₫
0968635123